caffe_1_0-gnu-hpc

A framework for deep learning

Deep learning framework made with expression, speed, and modularity in mind.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.