cabal-install

The command-line interface for Cabal and Hackage

The 'cabal' command-line program simplifies the process of managing Haskell software by automating the fetching, configuration, compilation and installation of Haskell libraries and programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.