cabal-install

The command-line interface for Cabal and Hackage

The 'cabal' command-line program simplifies the process of managing Haskell software by automating the fetching, configuration, compilation and installation of Haskell libraries and programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.