bwbasic

A Basic interpreter

The Bywater BASIC Interpreter (bwBASIC) implements a large superset of the ANSI Standard for Minimal BASIC (X3.60-1978) and a significant subset of the ANSI Standard for Full BASIC (X3.113-1987) in C. It also offers shell programming facilities as an extension of BASIC. bwBASIC seeks to be as portable as possible.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA