bsgit

A simple git frontend for the openSUSE build service

Supports importing of packages from an openSUSE build service instance into a git repository, and exporting commits back into the build service.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3