broadcom-wl

Wireless driver for Broadcom 43xx series of chips

These packages contain Broadcom's IEEE 802.11a/b/g/n hybrid Linux® device driver for use with Broadcom's BCM4311-, BCM4312-, BCM4321-, and BCM4322-based hardware.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Fedora Rawhide (unstable)

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.