bouncycastle-mail

Bouncy Castle S/MIME API

The Bouncy Castle Java S/MIME APIs for handling S/MIME protocols. The APIs can be used in conjunction with a JCE/JCA provider such as the one provided with the Bouncy Castle Cryptography APIs. The JavaMail API and the Java activation framework will also be needed.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.