bootsplash

Graphical System Boot Utilities

The bootsplash package contains utilities and scripts for displaying graphics, animations, or text when the system boots. To use bootsplash, you also need a bootsplash theme that contains pictures and configuration files. Find information about bootsplash at <a href="http://www.bootsplash.org/">http://www.bootsplash.org/</a> .

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.