bootchart

Boot Process Charting Application

bootchart2 instruments your boot process and provides a tool to render a graph of what was happening during the boot process later.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.