Bookworm

Categories: Office Viewer

E-book reader

An eBook reader for Elementary OS. It uses poppler for decoding and read formats like EPUB, PDF, mobi, cbr, etc.

  • Versió 1.1.1
  • Mida 1 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.