bluez

Bluetooth Stack for Linux

BlueZ provides support for the core Bluetooth layers and protocols.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Debian 11

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Slowroll:Base:2

SUSE:ALP:Source:Standard:Core:1.0:Build

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

SUSE:ALP:Workbench

SUSE:ALP

SUSE:SLE-15:GA

Intel:Moblin2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

home:coolo:alp

home:obsgeek0:repos:SLE15:aggregate