bluez-sbc

Bluetooth Low-Complexity, Sub-Band Codec Utilities

The package contains utilities for using the SBC codec. The BLUETOOTH trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc., USA.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.