blueberry

A configuration tool for Bluetooth

Utility for Bluetooth devices graphical configuration.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 35

Fedora 34

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.