blog

Boot logging

The blogd daemon determines the real underlying character device of /dev/console. Blogd spawns a pty/tty pair to reconnect the current /dev/console with the slave of the pty/tty pair. During writing information from this slave to the real character device a ring buffer is used to hold the information for writing it to an existing logging file.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.