BleachBit

Kategorijos: Filesystem System Utility

Tool for removing unnecessary files, freeing space, and maintaining privacy

BleachBit deletes unnecessary files to free valuable disk space and maintain privacy. Rid your system of old junk including broken menu entries, cache, cookies, localizations, and temporary files. Designed for Linux systems, it wipes clean Bash, Beagle, Epiphany, Firefox, Flash, GNOME, Java, KDE, OpenOffice.org, Opera, RealPlayer, VIM, XChat, and more.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 35

Fedora 34

home:andrew_z Bendruomenė
4.4.2

Fedora 33

home:andrew_z Bendruomenė
4.4.2

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

home:andrew_z Bendruomenė
4.4.2

CentOS CentOS-7

home:andrew_z Bendruomenė
4.4.2

Ubuntu 21.10

home:andrew_z Bendruomenė
4.4.2

Ubuntu 21.04

home:andrew_z Bendruomenė
4.4.2

Ubuntu 20.04

home:andrew_z Bendruomenė
4.4.2

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.