bigreqsproto

The X11 Protocol: Big Requests extension

The Big Requests protocol headers for X11 development. This extension defines a protocol to enable the use of requests that exceed 262140 bytes in length.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.2

X11:XOrg Eksperimentaalne
1.1.2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.