belcard

C++ library to manipulate vCard standard format files

Belcard is a C++ library to manipulate the vCard standard format files.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

network:telephony Eksperimentaalne
4.5.20

openSUSE Leap 15.2

network:telephony Eksperimentaalne
4.5.20

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.