beaver

Beaver is an Early AdVanced EditoR

Beaver starts up fast and doesn't use a lot of memory. Beaver's only dependency is GTK+2, so no need to install other libraries eating your disk space. These things make Beaver very suitable for old computers and use in small Linux distributions.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.