bareftp

A file transfer client for FTP/FTPS/SFTP

bareFTP is a file transfer client supporting the FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol (SFTP). It is written in C#, targeting the Mono framework and the GNOME desktop environment. bareFTP is released under the terms of the GPL.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.