baloo

Framework for searching and managing metadata

Baloo is a framework for searching and managing metadata

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.