backintime-gnome

Back In Time is a simple backup system for GNOME desktop

Back In Time is a simple backup system for GNOMEdesktop inspired from "flyback project" and "TimeVault". The backup is done by taking snapshots of a specified set of directories. All you have to do is configure: * Where to save snapshot * What directories to backup * When backup should be done (manual, every hour, every day, every week, every month)

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.