babeltrace2

Common Trace Format Babel Tower

This project provides trace read and write libraries, as well as a trace converter. A plugin can be created for any trace format to allow its conversion to/from another trace format. The main format expected to be converted to/from is the Common Trace Format (CTF).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.