audacious-plugins

Plugins for Audacious

Plugins for the Audacious audio player.

  • Wersja 3.9
  • Rozmiar 992 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 10

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 33

Fedora 32

Ubuntu 20.04

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.