aranym

32-bit Atari personal computer (similar to Falcon030 but better) virtual machine

ARAnyM is a software only TOS clone - a virtual machine that allows you to run TOS, EmuTOS, FreeMiNT, MagiC and Linux-m68k operating systems and their applications.

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.4

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Raspbian 11

Raspbian 10

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 36

Fedora 35

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

ScientificLinux 7

ScientificLinux 6

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Ubuntu 22.04

Ubuntu 21.10

Ubuntu 21.04

Ubuntu 20.10

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu 14.04

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.