apache2-mod_rivet

Apache module containing TCL servlet engine

Apache2 module for TCL script language. - Servelet: use TCL inline in html files. - CGI-like: TCL script to generate HTML page. See: <a href="http://tcl.apache.org/rivet">http://tcl.apache.org/rivet</a>

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA