apache2-mod_rivet

Apache module containing TCL servlet engine

Apache2 module for TCL script language. - Servelet: use TCL inline in html files. - CGI-like: TCL script to generate HTML page. See: <a href="http://tcl.apache.org/rivet">http://tcl.apache.org/rivet</a>

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Fedora Rawhide (unstable)

ScientificLinux 7

ScientificLinux 6

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

RedHat RHEL-5

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

Fedora:24

Fedora:25

Fedora:26

Fedora:27

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.3

CentOS:CentOS-5

SUSE:SLE-11

SUSE:SLE-11:SP1

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

openSUSE:11.4

CentOS:CentOS-6