ant

Java-based build tool

Apache Ant is a Java-based build tool. In theory, it is kind of like Make. Build description files are written in XML.

  • Verzia 1.10.7
  • Veľkosť 2,2 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.