ansifilter

ANSI Terminal Escape Code Converter

Ansifilter handles text files containing ANSI terminal escape codes. The command sequences may be stripped or be interpreted to generate formatted output (HTML, RTF, TeX, LaTeX, BBCode).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.