alberta

An Adaptive multiLevel finite element toolbox

ALBERTA is an Adaptive multiLevel finite element toolbox using Bisectioning refinement and Error control by Residual Techniques for scientific Applications.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

SUSE:SLE-15:GA