akonadi

KDE Resources for PIM Storage Service

This package contains the KDE resources for Akonadi, the KDE PIM storage service.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.