age

A file encryption tool

Age features small explicit keys, no config options, and UNIX-style composability.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.