adms

An automatic device model synthesizer

ADMS is a code generator that converts electrical compact device models specified in high-level description language into ready-to-compile C code for the API of SPICE simulators. Based on transformations specified in XML language, ADMS transforms Verilog-AMS code into other target languages.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

Ubuntu 16.04

Ubuntu 14.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.