adms

An automatic device model synthesizer

ADMS is a code generator that converts electrical compact device models specified in high-level description language into ready-to-compile C code for the API of SPICE simulators. Based on transformations specified in XML language, ADMS transforms Verilog-AMS code into other target languages.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.