acpi

Command-line ACPI client

Linux ACPI client is a small command-line program that attempts to replicate the functionality of the 'old' apm command on ACPI systems. It includes battery and thermal information.

  • Wersja 1.7
  • Rozmiar 26,9 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.