accountsservice

D-Bus Service to Manipulate User Account Information

The accountsservice server provides a set of D-Bus interfaces for querying and manipulating user account information. The implementation is based on the useradd, usermod and userdel commands.

  • Verzia 0.6.55
  • Veľkosť 89,9 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.