ZynAddSubFX

A Real-Time Software Synthesizer for Linux

zynaddsubfx is a many-featured real-time software synthesizer for Linux. Features include polyphony and multitimbrel and microtonal capabilities. It includes randomness of some parameters, which can make warm sounds, like analog synthesizers. This program has system and insertion effects, too.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.