XyGrib

A weather visualization package

XyGrib is a weather visualization package that interacts with OpenGribs's Grib server providing a choice of global and large area atmospheric and wave models. XyGrib also uses pre-cut Gribs of high-resolution regional models found on OpenSkiron.org.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.