SweetHome3D

An application for placing your furniture on a house 2D plan, with a 3D preview

Sweet Home 3D is a free application that helps you placing your furniture on a house 2D plan, with a 3D preview.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.