Thunderbird

Kategorie: Email Network

An integrated email, news feeds, chat, and newsgroups client

Thunderbird is a free, open-source, cross-platform application for managing email, news feeds, chat, and news groups. It is a local (rather than browser- or web-based) email application that is powerful yet easy to use.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

mozilla Experimentální
115.10.0

openSUSE Slowroll

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Slowroll:Base:2

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

openSUSE:Leap:15.2

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:11.4

openSUSE:12.3

home:obsgeek0:repos:SLE15:aggregate

deleted