MozillaFirefox

Mozilla Firefox Web Browser

Mozilla Firefox is a standalone web browser, designed for standards compliance and performance. Its functionality can be enhanced via a plethora of extensions.

  • Versió 78.13.0
  • Mida 60 MB
  • openSUSE Leap 15.3
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.