Minecraft

Official Minecraft Launcher ported for OpenSuse

Minecraft is an open-world, sandbox construction game. This package only contains the Minecraft Downloader and Launcher, in order to play the game you need a valid game account.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

ScientificLinux 7

ScientificLinux 6

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-7

Mageia Cauldron (unstable)

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.