FreeFileSync

Backup software to synchronize files and folders

FreeFileSync is a software that helps synchronizing files and folders. It runs backup jobs while having visual feedback along the way.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.