CastXML

C-family Abstract Syntax Tree XML Output

CastXML is a C-family abstract syntax tree XML output tool.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.