7zip

File Archivier

This package contains the 7z command line utility for archiving and extracting various formats.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

SUSE:ALP

home:coolo:alp

SUSE:SLE-15:GA