plasmoid-active-window-control

Plasma 5 applet for controlling currently active window

Plasma 5 applet for controlling currently active window. It can integrate the window titlebar in the panel and has support for a global menu.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.1

1.7.3+git20181024.bb6...

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.3