php5-pear-channel-phpunit

Adds pear.phpunit.de channel to PEAR

This package adds the pear.phpunit.de channel which allows PEAR packages from this channel to be installed.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.