knot2

An authoritative DNS daemon

Knot DNS is a high-performance authoritative DNS server implementation.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.0

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.2