beebem

BBC Micro and Master 128 Emulator

BBC Micro and Master 128 emulator.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.1