Leap 15 Logo

openSUSE Leap 15.0

x86_64

DVD Image (3.6GB)

For DVD and USB stick

Inneholder et bredt utvalg av programvare for skrivebordsmaskiner eller servere. Egner seg for installasjon eller oppgradering.

Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

Network Image (120MB)

For CD and USB stick

Downloads the installation system and all packages from online repositories. Suitable for installation or upgrade.

Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

Velg medie som skal lastes ned

The DVD/USB Stick is typically recommended as it contains most of the packages available in the distribution and does not require a network connection during the installation.

The Network CD/USB Stick is recommended for users who have limited bandwidth on their internet connections, as it will only download the packages they choose to install, which is likely to be significantly less than 4.7GB.

Lette måter å bytte til openSUSE Leap

Hvis du allerede kjører openSUSE kan du oppgradere ved å starte fra DVDen/USB-pinnen og velg oppgrader, eller kjør en 'Online oppgradering' med noen få kommandoer. Online Upgrade Instructions.

Fra en eldre versjon eller annen versjon av Linux Fra Windows Fra OS X
Brenn en DVD i Linux. Brenn en DVD i Windows. Brenn en DVD i OS X.
Oprett en oppstartsbar USB-penn på Linux. Opprett en oppstartsbar USB-penn på Windows. Opprett en oppstartsbar USB-penn på OS X.

x86_64

KVM and XEN (250MB)

For use in KVM or XEN HVM hypervisors
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

XEN (250MB)

For use in XEN PV hypervisors
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

MS HyperV (900MB)

For running virtual machines on MS HyperV
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

VMware (800MB)

For running virtual machines in VMware
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

OpenStack-Cloud (250MB)

For deployment on OpenStack clouds
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

x86_64

GNOME (950MB)

For DVD and USB stick
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

KDE (950MB)

For DVD and USB stick
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

Rescue LiveCD (650MB)

For CD and USB stick
Direkte forbindelse Metalink Velg en speilserver Kontrollsum

Dokumentasjon

Verify Your Download Before Use

Mange programmer kan bekrefte kontrollsummen for en nedlasting. Dette kan være viktig fordi det bekrefter at du har valgt riktig ISO-fil og at den ikke er skadet. Du kan kontrokkere filen mens du laster ned. For eksempel vil en kontrollsum (SHA256) brukes automatisk hvis du velger Metalink i feltene overnfor og bruker tilleggspakken "DownThemALL!" i Firefox.

Vi tilbyr en kontrollsum-fil med den tilhørende SHA256-sum til hvert ISO.

Som ekstra sikkerhet kan du bruke GPG for å verifisere hvem som har signert .sha256-filene.
Det skulle være 22C0 7BA5 3417 8CD0 2EFE 22AA B88B 2FD4 3DBD C284

For mer hjelp til å verifisere nedlastningen, vennligst les Hjelp med Kontrollsummer