Λήψη openSUSE

Το openSUSE είναι πλήρως ελεύθερο προς λήψη, χρήση και διαμοιρασμό.

Tumbleweed Logo

openSUSE Tumbleweed

Κατεβάστε την κυλιόμενη έκδοση του openSUSE για να χρησιμοποιείτε πάντα τα τελευταία πακέτα που παρέχεται από το έργο openSUSE.

Leap Logo

openSUSE Leap

Κατεβάστε την τακτική έκδοση του openSUSE και απολαύστε τα οφέλη της εταιρικού επιπέδου διανομή και της καινοτομίας από την κοινότητα.

Testing Logo

openSUSE Testing

Βοηθήστε στις δοκιμές της επόμενης έκδοσης Leap του openSUSE με λήψη της πιο πρόσφατης υπό ανάπτυξη έκδοσης.

Επιλέξτε διανομή προς λήψη

Η openSUSE Tumbleweed είναι η κυλιόμενη έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό είναι πάντα στις τελευταίες σταθερές εκδόσεις που διατίθενται από το έργο openSUSE. Όλα θα αλλάζουν τακτικά, καθώς τα έργα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα εκδίδουν συνεχώς νέες εκδόσεις του λογισμικού τους.

Η Tumbleweed συνίσταται για προγραμματιστές, συνεισφέροντες στο openSUSE, και λάτρεις του Linux/ΕΛΛΑΚ.

Η openSUSE Leap είναι η τακτική έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορεί ετήσιμο, με τις ενημερώσεις για την ασφάλεια και την σταθερότητα να είναι η προτεραιότητα για κάθε κυκλοφορία lifetime. Δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά μέχρι την επόμενη ετήσια κυκλοφορία. Η Leap μοιράζεται ένα κοινό σύστημα βάσης με το SUSE Linux Enterprise, έτσι δεν αναμένονται μεγάλες αρχιτεκτονικές αλλαγές για αρκετά χρόνια, ευθυγραμμισμένη με κάθε νέα κύρια έκδοση (π.χ. 12, 13, κλπ) του SUSE Linux Enterprise.

Η Leap συνίσταται για τους διαχειριστές συστήματος, εταιρικούς προγραμματιστές, και τελικούς χρήστες υπολογιστών.

Και οι δυο διανομές είναι απολύτως δοκιμασμένες από το openQA καθώς και από ανθρώπινους συνεισφέροντες στο openSUSE, ώστε και οι δύο να μπορούν να βασίζονται ότι δουλεύει.

Και οι δύο διανομές είναι απολύτως ικανές για χρήση σε προσωπικό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, διακομιστή ή στο cloud.

Εάν δεν είστε ακόμα σίγουρος, κατεβάστε την openSUSE Leap

Είναι πολύ εύκολο να αλλάξετε σε openSUSE Tumbleweed εάν αργότερα αλλάξετε γνώμη.