ดาวน์โหลด openSUSE Leap 42.2 เปลี่ยนไปยัง รุ่นที่กำลังพัฒนา

สื่อสำหรับติดตั้ง

Dvd icon
4.7GB DVD (also suitable for USB stick)
บรรจุไปด้วยชุดซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สำหรับการใช้งานกับทั้งระบบเดสก์ท็อปและระบบแม่ข่าย
โดยเหมาะสำหรับทั้งการติดตั้งใหม่หรือสำหรับการอัพเกรด

วิธีการดาวน์โหลด ?

SHA256 checksum ดาวน์โหลดโดยตรง | บิททอร์เรนท์ | เมตาลิงก์ | เลือกแม่ข่ายสำรอง
Net icon
ระบบเครือข่าย
ดาวน์โหลดระบบติดตั้งและแพกเกจทั้งหมดจากคลังแพกเกจออนไลน์
เหมาะสำหรับทั้งใช้ในการติดตั้งและอัพเกรดระบบ

วิธีการดาวน์โหลด ?

SHA256 checksum ดาวน์โหลดโดยตรง | เมตาลิงก์ | เลือกแม่ข่ายสำรอง

จะดำเนินการอย่างไร

  1. After having successfully downloaded the ISO image(s), create a bootable USB stick or burn the image(s) to a DVD (or a CD if the chosen image fits).
  2. Boot from the DVD, CD or USB stick. In case your computer does not automatically boot from the chosen device, open the BIOS setup to allow booting from it.

สนับสนุนโดย

ผู้สนับสนุนระดับเหรียญแพลททินัม

Sponsored by: AMD

ผู้สนับสนุนระดับเหรียญทอง

สนับสนุนโดย: IP Exchange

ผู้สนับสนุนระดับเหรียญเงิน

สนับสนุนโดย: B1 Systems Sponsored by: Heinlein

ภาษา